би цементийн үйлдвэрийн худалдан авахыг хүсч байна