зүүн талаараа ашигт малтмалын тоног төхөөрөмж ашигладаг