чулуулгийн фосфатыг баяжуулах үйл ажиллагааны зардал 2011