хөдөлгөөнт бутлуурын болон түрээсийн үйлдвэрийн түрээс