төмрийн хайлуулах үйлдвэрлэлийн техникийн нөхцөлийн дамжуургын бүс