бал нунтаг нь химийн бодисыг энэтхэгийн хэрэглэдэг