хүдрийн гадаргуугийн боловсруулалт хийх уул уурхайн тоног төхөөрөмж