нигери улсад төмрийн боржингийн техник эдийн засгийн үндэслэл