өрөмдлөг тэсэлгээний ажилд ашигладаг тоног төхөөрөмж