зөөврийн бутлуурын техникийн нөхцлийн жагсаалтыг шалгах