нүүрсний олборлолт боловсруулалтын тоног төхөөрөмжийг гадаргын олборлолт