борлуулах зориулалтаар шатах тослох материал руу шилжүүлэх