цементийн үйлдвэрийн тэсрэх дэлбэрэлтийг харж болно