индукцийн зуухны үлдэгдэл бутлах үйл явцын тайлбар