эргэлдэх зууханд улаан халуун цэгээс яаж сэргийлэх вэ