нүүрстөрөгчийн хар угаах тоног төхөөрөмжийг бутлах