бүтээмжийн хүчин чадал бүхий чулуу бутлуурын төрөл