ашигласан тарнийн боловсруулах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэнэ