тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлд ашигладаг тоног төхөөрөмж