газар доороос олборлолтоос олборлолт хийхэд гарах өөрчлөлт