өрөмдлөгийн боловсруулалтын тээрэм програм хангамжийн үнэ