боржингийн боловсруулалтын шугамын дээд зэргийн загвар