орон нутгийн үйлдвэрлэсэн хүндийн хүчний алтны баяжуулах үйлдвэрүүд