төмрийн хүдрийн торгуулийн тоног төхөөрөмж технологи нэвтрүүлэх