барилгын ажилд ашигладаг төрөл бүрийн бутлах хэрэгсэл