аллювийн алтны уурхайн олборлолт хийх тоног төхөөрөмж