нүүрсний болон ашигт малтмалын уул уурхайн компани