Patron

 

Patron Technikum nr 2 i ZSZ

generał August Emil Fieldorf„Nil”

 

Urodzony w 1895 w Krakowie. Od listopada 1918 w szeregach Wojska Polskiego. W latach 1919–1920 uczestniczył w kampanii wileńskiej. W randze dowódcy kompanii brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Po wojnie pozostał w służbie czynnej. W 1928 został awansowany na stopień majora.

W kampanii wrześniowej 1939 przeszedł cały szlak bojowy 12 Dywizji Piechoty. Przez Węgry przedostał się na zachód do tworzącej się polskiej armii.

We Francji w maju 1940 został awansowany na stopień pułkownika. We wrześniu tego roku jako pierwszy emisariusz został przerzucony do kraju. W sierpniu 1942 został mianowany dowódcą Kedywu KG AK. Wydał rozkaz likwidacji generała SS w Warszawie Franza Kutschery. W kwietniu 1944 powierzono Fieldorfowi zadanie stworzenia i kierowania głęboko zakonspirowaną organizacją „Niepodległość” o kryptonimie NIE, kadrowego odłamu Armii Krajowej przygotowanego do działań w warunkach sowieckiej okupacji.

28 września 1944 awansowany na stopień generała brygady. W październiku 1944 został zastępcą dowódcy Armii Krajowej, gen. Leopolda Okulickiego.

7 marca 1945 został aresztowany przez NKWD,  pod fałszywym nazwiskiem  zesłany do obozu pracy na Uralu. W październiku 1947 powrócił do Polski. W lutym 1948 ujawnił się, podając prawdziwe imię i nazwisko oraz stopień generała brygady. Aresztowany przez UB.

Po sfingowanym procesie 16 kwietnia 1952 skazany  na karę śmierci. Wyrok przez powieszenie wykonano 24 lutego 1953.

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć