Szkoła Branżowa Ist

KLASY WIELOZAWODOWE

ZAWODY:

 • Sprzedawca,
 • Fryzjer,
 • Ślusarz,
 • Operator obrabiarek skrawających,
 • Kucharz,
 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Cukiernik,
 • Elektryk,
 • Krawiec,
 • Piekarz,
 • Stolarz,
 • Wędliniarz,
 • Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • Murarz-tynkarz

 

Uczniowie podpisują z wybranym zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, uzyskując status ucznia pracownika młodocianego.

Przedmioty ogólne i zawodowe: uczniowie klas wielozawodowych odbywają w szkole kształcenie tylko w zakresie przedmiotów ogólnych, natomiast kształcenie zawodowe (zgodnie z wybranym zawodem) realizują na kursach dokształcających, które odbywają się w upoważnionych ośrodkach dokształcania zawodowego (4 tygodnie
w każdym roku nauki). Na dokształcanie zawodowe szkoła kieruje uczniów na podstawie harmonogramu kursów

Uczniowie w trakcie nauki otrzymują wynagrodzenie, którego miesięczna wysokość wynosi:
 

Okres

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia (brutto)

1.06.2020 r. – 31.08.2020 r.

I rok nauki

266,57 zł

II rok nauki 

319,89 zł

III rok nauki

373,20 zł


EGZAMIN ZAWODOWY: Elementem kończącym cykl nauczania w danym zawodzie jest świadectwo czeladnicze lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskany po zdaniu egzaminu zawodowego.
 

ZATRUDNIENIE: Zgodne z wybraną specjalnością zakłady produkcyjne i usługowe w kraju i za granicą. Zdobyte w szkole umiejętności umożliwiają również podjęcie własnej działalności gospodarczej.
 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA: Absolwenci mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – zjazdy odbywają się co 2 tygodnie (piątek, sobota). Zdobycie wykształcenia średniego daje możliwość uzyskania kwalifikacji technika.

 

 

 

 

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych:

 • montaż suchej zabudowy: (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych)
 • roboty malarsko- tapeciarskie
 • roboty posadzkarskie (wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek)

Praktyki uczniowie odbywają w szkole i nie mają statusu pracownika młodocianego.

 

EGZAMIN ZAWODOWY: W trakcie nauki uczniowie zdają jeden egzaminy zawodowy, dające im kwalifikacje:

 •  Wykonywanie  robót  montażowych,  okładzinowych i wykończeniowych.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

Zatrudnienie znajdzie w przedsiębiorstwach budowlanych lub prowadząc własną działalność gospodarczą

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:
Absolwenci mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – zjazdy odbywają się co 2 tygodnie (piątek, sobota). Zdobycie wykształcenia średniego daje możliwość uzyskania kwalifikacji technika budownictwa.
 

 

 

 

ZAWÓD: MURARZ – TYNKARZ

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: Murarz-tynkarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się:

 • wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych
  i innych materiałów budowlanych.
 • wykonywaniem schodów, filarów, stropów.
 • układaniem na ścianach elewacji.
 •  nakładaniem warstw tynkarskich
 • sporządzenie zapraw tynkarskich.

Praktyki uczniowie odbywają w szkole i nie mają statusu pracownika młodocianego.

 

EGZAMIN ZAWODOWY: W trakcie nauki uczniowie zdają jeden egzamin zawodowy, dający im kwalifikacje:

 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Zatrudnienie znajdzie w przedsiębiorstwach budowlanych lub prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Absolwenci mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – zjazdy odbywają się co 2 tygodnie (piątek, sobota). Zdobycie wykształcenia średniego daje możliwość uzyskania kwalifikacji technika budownictwa.

 

 

N O W O Ś Ć!!                   ZAWÓD: BETONIARZ-ZBROJARZ

                                    

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem pracy betoniarza-zbrojarza jest wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych, służących jako konstrukcje nośne budowli lub jako elementy wypełniające budowlę oraz wykonanie elementów żelbetowych dróg, mostów, budowli melioracyjnych i innych.

Praktyki uczniowie odbywają w szkole i nie mają statusu pracownika młodocianego.

 

EGZAMIN ZAWODOWY:

W trakcie nauki uczniowie zdają jeden egzamin zawodowy, dający im kwalifikacje:

 •        Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie;

2) wykonywania mieszanek betonowych;

3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu;

4) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH:

Absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie betoniarz-zbrojarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich
i betoniarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć