Szkoła Branżowa Ist

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych:

 • montaż suchej zabudowy:( wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych)
 • roboty malarsko- tapeciarskie
 • roboty posadzkarskie (wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek)

Praktyki uczniowie odbywają w szkole i nie mają statusu pracownika młodocianego.

EGZAMIN ZAWODOWY:

W trakcie nauki uczniowie zdają trzy egzaminy zawodowe, dające im kwalifikacje:

 • Montaż systemów suchej zabudowy
 • Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
 • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

Zatrudnienie znajdzie w przedsiębiorstwach budowlanych lub prowadząc własną działalność gospodarczą

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Absolwenci mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – zjazdy odbywają się co 2 tygodnie (piątek, sobota). Zdobycie wykształcenia średniego daje możliwość uzyskania kwalifikacji technika budownictwa.

 

ZAWÓD: MURARZ – TYNKARZ

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Murarz-tynkarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się:

 • wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych
  i innych materiałów budowlanych.
 • wykonywaniem schodów, filarów, stropów.
 • układaniem na ścianach elewacji.
 •  nakładaniem warstw tynkarskich
 • sporządzenie zapraw tynkarskich.

Praktyki uczniowie odbywają w szkole i nie mają statusu pracownika młodocianego.

EGZAMIN ZAWODOWY:

W trakcie nauki uczniowie zdają jeden egzamin zawodowy, dający im kwalifikacje:

 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Zatrudnienie znajdzie w przedsiębiorstwach budowlanych lub prowadząc własną działalność gospodarczą.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Absolwenci mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – zjazdy odbywają się co 2 tygodnie (piątek, sobota). Zdobycie wykształcenia średniego daje możliwość uzyskania kwalifikacji technika budownictwa.

KLASY WIELOZAWODOWE

ZAWÓD: Sprzedawca, Fryzjer, Ślusarz , Operator obrabiarek skrawających, Kucharz, Mechanik pojazdów samochodowych, Cukiernik, Elektryk, Krawiec, Piekarz, Stolarz, Wędliniarz, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, Murarz-tynkarz

 

Uczniowie podpisują z wybranym zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, uzyskując status ucznia pracownika młodocianego.

Przedmioty ogólne i zawodowe: uczniowie klas wielozawodowych odbywają w szkole kształcenie tylko w zakresie przedmiotów ogólnych, natomiast kształcenie zawodowe (zgodnie z wybranym zawodem) realizują na kursach dokształcających, które odbywają się w upoważnionych ośrodkach dokształcania zawodowego (4 tygodnie w każdym roku nauki). Na dokształcanie zawodowe szkoła kieruje uczniów na podstawie harmonogramu kursów

Uczniowie w trakcie nauki otrzymują wynagrodzenie, którego miesięczna wysokość wynosi (dotyczy II kwartału 2016 r.)

Okres

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia (brutto)

I rok nauki

162,68 zł

II rok nauki 

203,35 zł

III rok nauki

244,02 zł

 

EGZAMIN ZAWODOWY:
Elementem kończącym cykl nauczania w danym zawodzie jest świadectwo czeladnicze lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskany po zdaniu egzaminu zawodowego.

ZATRUDNIENIE:
Zgodne z wybraną specjalnością zakłady produkcyjne i usługowe w kraju i za granicą. Zdobyte w szkole umiejętności umożliwiają również podjęcie własnej działalności gospodarczej.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Absolwenci mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych – zjazdy odbywają się co 2 tygodnie (piątek, sobota). Zdobycie wykształcenia średniego daje możliwość uzyskania kwalifikacji technika.

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć