Grono Pedagogiczne

Technikum nr 1

Bujanowska Gabriela  - dyrektor

Chachaj Marta – wicedyrektor, przedmioty zawodowe

Baraniecka Bogumiła - matematyka

Ks. Błażkiewicz Jacek - religia

Boczula – Kermel Jagoda – język angielski

Cejba Grażyna - informatyka

Czyż Magdalena – wychowanie fizyczne

Górzny Michał – przedmioty zawodowe

Haremza Izabela – język polski

Iwińska Magdalena – język angielski

Jakubowska Joanna – przedmioty zawodowe

Karkucińska-Żak Anna – język polski

Krajniak Izabela – język francuski

Kubiszewska Beata – język niemiecki

Michalska Maria – przedmioty zawodowe

Nowicki Karol – język niemiecki

Petecka-Nowak Sylwia - pedagog

Polechajło Krzysztof - historia

Skołuda Grzegorz - geografia

Walaszek Waldemar – wychowanie fizyczne

Wąsiel Ewa - biblioteka

Witczak Bożena – przedmioty zawodowe

Prucnal Paulina – przedmioty zawodowe

Suwiczak Barbara – przedmioty zawodowe

Płuciennik Alicja - geografia

Jednorowicz  Izabela - fizyka

Hajdasz Grażyna – przedmioty zawodowe

Technikum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Gabriela Bujanowska - dyrektor, chemia

Irena Klepczarek – wicedyrektor, przedmioty zawodowe

Ryszard Bujanowski - przedmioty zawodowe

Kamila Charytoniuk - nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Katarzyna Jaruta - chemia, logistyka

Arkadiusz Araszkiewicz - przedmioty zawodowe

Zofia Grupa-Suda - język niemiecki

Czesława Hołubowicz - pedagog specjalny - nauczyciel wspomagający

Renata Jasińska - matematyka

Marek Klimaszewski - wychowanie fizyczne / wiedza o kulturze

Izabela Jednorowicz - fizyka

ks. Tomasz Szydełko - religia

Robert Kubiszewski - język angielski

Kamila Kuźnar - język polski

Jarosław Majkowski - przedmioty zawodowe

Michał Markowski - wychowanie fizyczne / przysposobienie obronne

Marzec Aleksandra - język polski

Nowak Elżbieta - przedmioty zawodowe

Alicja Płuciennik - geografia / biologia

Beata Przybysz - przedmioty zawodowe

Artur Duda – kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty zawodowe

Małgorzata Stachowiak-Bulak - wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Starzak - matematyka / technologia informacyjna

Agnieszka Strzelecka - język niemiecki

Urszula Tkaczyk - doradca zawodowy

Sewer Wawrzyszko - historia / wiedza o społeczeństwie

Tomasz Wesołowski -  bibliotekarz

Daria Woźniak - język polski

Magdalena Iwińska - język angielski

Andrzej Kmieciak -  nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Zbigniew Laskowski -  nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć